Přednostně provádíme opravy havárií vodovodů a kanalizací.
Smluvně zajišťujeme 24 hodinovou pohotovost pro správce vodovodů a kanalizací v Sušici.