Provádíme:

 • kompletní zemní a výkopové práce, včetně odvozu i uložení zeminy,
 • výkopy:
  • základů,
  • pro uložení ČOV, jímky, bazénu apod.,
 • terénní a dokončovací úpravy,
 • odvodnění pozemků a staveb,
 • čištění vodních toků a vodotečí,
 • hloubení rýh:
  • pro inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod),
  • pro optické kabely včetně pokládky chrániček,
 • bourací a demoliční práce menších rozsahů, včetně odvozu sutě,
 • jádrové vrtání – prostupy pro kanalizaci, vodu, plyn, elektřinu, topení – průměr prostupu 10 až 255 mm,
 • bezvýkopová technologie – neřízený protlak pod komunikacemi a zpevněnými plochami,
 • kompletní realizaci zámkových a žulových dlažeb.

Nabízíme:

 • nákladní dopravu vozy TATRA 815,
 • kontejnerovou dopravu – přistavení a pronájem kontejnerů,
 • jeřábnické práce – mobilní autojeřáb AD 20.

Přednostně provádíme opravy havárií vodovodů a kanalizací.

Smluvně zajišťujeme pohotovost pro správce vodovodů a kanalizací v Sušici.